MALMÖ KATTHEM

Våren 2011 har Malmö Katthem 68 katter inne i verksamheten och är ansvariga för katternas veterinärvård, medicin, foder och sand. Av dessa 68 katter bor 22 i stödhem och de resterande 46 bor på Malmö Katthem som är uppdelat på tre filialer.

Här har vi också räknat in de 19 katter som i dagsläget bor kvar hos "Utbränd kattvän" då KKS Malmö också är ansvariga för att dessa katter får mat, sand, medicin och veterinärvård. Här kommer vi inte att placera några nya katter då målet är att omplacera samtliga av dessa katter snarast möjligt.

Malmö Katthem matar också två stora kattkolonier i centrala Malmö och ger p-piller åt honorna, samt försöker ta in lämpliga katter i verksamheten då plats finns tillgänglig.

Vill du hjälpa Malmö Katthem med ett bidrag för denna verksamhet, sätt in din gåva på Malmö Katthems plusgirokonto 76 25 26-2, mottagare "C. Andersson KKS" och märk inbetalningen Malmö Katthem. Kom ihåg att ingen gåva är för liten!

Det går också bra att skänka saker direkt till katthemmet. Kontakta Malmö Katthem via KKS Malmö.

Vi söker också dig som vill bli fadder, regelbundet bidra varje månad, åt dessa katter, som behöver foder, sand, veterinärvårdsförsäkring och veterinärvård!

Det skulle vara oerhört tacknämligt för oss som ideellt driver denna verksamhet att ha en fast och trygg summa varje månad tillgänglig för ovanstående ändamål då pressen på oss är stor!

Hjärtligt tack
Malmö Katthem

Katterna som bor på Malmö Katthem i väntan på nya hem hittar du på sidan med Malmökatter.

Jerry och Kajsa är två av Malmökatterna har fått ett permanthem.
Jerry och Kajsa är två av Malmökatterna har fått ett permanthem.

Adelle med sina ungar fick en fristad i en övertäckt hundbur
Adelle med sina ungar fick en fristad i en övertäckt hundbur

Många av katterna har tillgång till uterastgård under sommartid.

Charlie o Kajsa undrar om inte gräset är grönare på andra sidan...
Charlie o Kajsa undrar om inte gräset är grönare på andra sidan...

Ack ja, finns det bara hjärterum så finns det också stjärteum!
Ack ja, finns det bara hjärterum så finns det också stjärterum!

Tvättstugan fungerar som karantän för nyintagna katter.
Tvättstugan fungerar som karantän för nyintagna katter.

Vill du hjälpa Malmö Katthem med ett bidrag för denna verksamhet, sätt in din gåva på Malmö Katthems plusgirokonto 76 25 26-2, mottagare "C. Andersson KKS" och märk inbetalningen Malmö Katthem. Kom ihåg att ingen gåva är för liten!

Det går också bra att skänka saker direkt till katthemmet. Kontakta Malmö Katthem via KKS Malmö.

« Tillbaka